Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

              Hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Autorką hasła jest Marzena Przybysz, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP. 
Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek pozwala myśleć o bibliotece, jako miejscu, gdzie wszystko zależy od Ciebie. Można je odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej, jak i do działalności bibliotek online. Do cyfrowych zasobów, do których docieramy poprzez strony internetowe bibliotek, portale internetowe, media i komunikatory społecznościowe. Biblioteki to miejsca wyjątkowe, przełamują stereotypy i udowadniają, że ich przestrzenie to nie tylko „świątynie książek”. Jednak to nie tylko gromadzone zbiory tworzą biblioteki. To ludzie sprawiają, że wszystko czego szukasz, znajdziesz w bibliotece.

Zapraszamy także na stronę www.tydzienbibliotek.sbp.pl poświęconą ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek