Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją
i miłością oraz wszelkiej pomyślności

życzy
Dyrektor Biblioteki u Kazimierza
w Modliborzycach wraz z pracownikami.