Kochani przypominamy, że akcja Kinder „Podziel się książką” wciąż trwa! Tym razem Czytelnikiem o Wielkim Sercu okazała się Emilka, która przekazała swoje przeczytane książki innym dzieciom.

            Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do przyniesienia książek do wspólnego czytania do Biblioteki u Kazimierza. Kinder odbierze je, uzupełni o nowe książki i przekaże małym bibliotekom, w których ich brakuje. Książki przyjmujemy w godzinach pracy biblioteki.
            Każde dziecko za oddaną książkę otrzyma zakładkę zaprojektowaną przez Ambasadorów akcji oraz dyplom od Kinder!