Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym częściowe zniesienie zakazu działalności bibliotek od 4 maja 2020 r. Biblioteka u Kazimierza i filie od 11 maja 2020 roku wznawiają działalność.

           Z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwarcie biblioteki będzie miało ograniczony zakres.
           Informujemy, iż powyższe założenia dotyczące warunków higieniczno-sanitarnych oraz postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 uzyskały akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim i są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych gov.pl oraz przepisom Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1230 z późn. zmianami).

Procedury obsługi czytelników i przyjmowania książek w Bibliotece u Kazimierza
w Modliborzycach oraz filiach w: Stojeszynie Pierwszym, Wierzchowiskach Pierwszych i Wolicy Pierwszej po wzmocnieniu pracy bibliotek.

           W trosce o czytelników i pracowników Biblioteki u Kazimierza oraz filii wprowadzone zostały nowe procedury bezpiecznego korzystania z książnicy:

1. Od dnia otwarcia biblioteki i filii pracujemy wyłącznie z zakresu wypożyczeń i zwrotów książek. Nie będą odbywać się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, imprezy. Nie będzie możliwości korzystania na miejscu z czytelni, stanowisk komputerowych, itp. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w soboty biblioteka będzie nieczynna!

2. W bibliotece, w wydzielonym miejscu, będzie mógł przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie.

3. Czytelnicy nie będą wpuszczani na teren wypożyczalni. W bibliotece obowiązuje brak wolnego dostępu do półek! Książki podaje bibliotekarz!

4. Planowane wypożyczenie warto zgłosić wcześniej drogą mailową bądź telefonicznie!

5. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice, oddzieleni od czytelnika płytą pleksi.

6. Każdą osobę będzie obsługiwać jeden pracownik z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po każdym kontakcie z książką będą dezynfekowane rękawice.

7. W każdej placówce wyznaczono, zabezpieczono i odpowiednio oznaczono miejsce do kwarantanny oddawanych książek, która potrwa minimum 3 dni.

8. Brak możliwości skorzystania z szatni oraz toalet.

9. W każdej placówce umieszczone zostaną informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników.

10. Po zakończeniu wypożyczeń należy dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.

11. W ciągu dnia należy dokładnie wietrzyć pomieszczenia biblioteki.

12. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:
a) prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
b) unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
c) zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
d) zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle,
a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
e) zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

13. W/w procedury będą obowiązywać z dniem otwarcia biblioteki i filii dla czytelników, decyzją Dyrektora Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach.