Wspólne śpiewanie kolęd, łamanie się opłatkiem, wigilijne potrawy na stole oraz świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Modliborzycach, które odbyło się 18 grudnia 2019 r. w Bibliotece u Kazimierza.

            Z zaproszenia seniorów skorzystali przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach Adam Kapusta oraz sekretarz Gminy – Marzena Dolecka-Jocek, dyrektor Biblioteki u Kazimierza – Wanda Trójczak oraz przedstawiciele Oddziału Rejonowego PZERI w Janowie Lubelskim. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz prałat Józef Brzozowski.
            Spotkanie rozpoczęła pani Kazimiera Łosek – przewodnicząca koła w Modliborzycach. Powitała zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych seniorów, a następnie życzyła wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt i wszystkiego dobrego w zbliżającym się Nowym 2020 Roku. Pan Przewodniczący oraz Sekretarz Gminy także przyłączyli  się do tych życzeń. Uczestnicy złożyli sobie serdeczne życzenia i przełamali się opłatkiem.
            Podczas spotkania wystąpili artyści z Teatru „Tradycja” działającego przy Janowskim Oddziale Związku Emerytów i Rencistów. Zaprezentowali program słowno-muzyczny  „Kolędowanie z Herodem”. Teatr Tradycja działa pod przewodnictwem p. Zofii Widz-Baryły, przewodniczącej Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
            Spotkanie przebiegało w radosnej i świątecznej atmosferze.

 

DSC1864-galeria-1200-1200Q72
DSC1862-galeria-1200-1200Q72
DSC1867-galeria-1200-1200Q72
DSC1868-galeria-1200-1200Q72
DSC1873-galeria-1200-1200Q72
DSC1875-galeria-1200-1200Q72
DSC1885-galeria-1200-1200Q72
DSC1889-galeria-1200-1200Q72
DSC1905-galeria-1200-1200Q72
DSC1915-galeria-1200-1200Q72