28 marca 2019 r. odbyło się VI Lubelskie  Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, organizowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Tematem tegorocznej konferencji była „Infrastruktura Bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ, na jakość usług i wizerunek placówki”.

          Podczas tegorocznego Forum w gronie teoretyków i praktyków bibliotekarstwa wymienialiśmy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z przeobrażeniami i rewitalizacją przestrzeni bibliotecznej (zarówno tej fizycznej, jak i wirtualnej) w różnych placówkach, jak modernizacja przestrzeni bibliotecznej wpływa, na jakość usług, satysfakcję użytkowników i społeczny odbiór bibliotek.
          Podczas konferencji Marta Frączek wygłosiła referat pt. „Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach... więcej niż myślisz!" pokazując w nim, co zyskaliśmy my i nasi czytelnicy po budowie naszej biblioteki.

5546232323022889133458223715916927525191680n-1
554859808400767496683605252605562599768064n-1
5592575113164784551578894316059047167000576n-1